top of page
En by med mycket historia.jpeg

Peter Nilson

Peter Nilson.jpeg
Den Gmala byn.jpeg

Den gamla byn är en berättelse om mark och människor i en trakt på småländska höglandet.
En översikt är en krönika med titeln Möcklehult genom 2000 år, sammanställd av Peter Nilson med god hjälp av Henry Renshult.

Tryck på bilden nedan för att förstora text. 

”Solen brann över backiga ängar och lummiga hagar med björkdungar och ekskog. Havren höll på att mogna på det stora bygärdet som ramades in av den längsta stenmur jag hade sett. Vi cyklade den dagen längs en väg som kallades Moagatan. Den bar ut bland åkrar och ängsmarker som låg söndagsstilla under en himmel där jag inte kunde se en molnstrimma. Lövskogar hägrade i solhettan åt alla håll. Längst bort på ägorna rann en bäck djupt nere mellan branta jordvallar. Den var gräns mellan byar, socknar, härader och län, och den hade en gång varit gränsen mellan två småländska land: Njudung och Värend.”

—  Nilson, Peter (1997). Den gamla byn, s 9-10

bottom of page