top of page
Skannad 5_edited_edited.jpg

Möcklehult - Folk & Bygd - Möcklehultsfolket

Historia är händelser och platser, men framför allt är det människor. Då är fotografier överlägsna för att de förmedlar inte enbart fakta utan också känslor. Det kan få våra tankar att flyga fritt och väcka egna minnen.

 

Den yttre miljön i Möcklehult är i mångt och mycket densamma idag som för hundra år sedan. Däremot har livsvillkoren förändrats radikalt under de senaste hundra åren. När andra världskriget slutade i maj 1945 inleddes en ny tid, utvecklingen formligen exploderade på ett sätt som saknar motsvarighet i mänsklighetens historia. Det gamla bondesamhället är numera borta. Kännetecknande för det var samverkan och samhörighet, det som i dagligt tal kallas för bygemenskap. Något som vi kan sakna i dagens globaliserade samhälle. I övrigt finns det inte plats för att romantisera det gamla  bondesamhället, det var för de flesta en kamp för tillvaron som dagens generation har svårt att förstå. I fråga om våra inbördes relationer gäller samma regler idag som för svunna tider. Vi är alla underordnade de sju klassiska dödssynderna - högmod, girighet, vällust, avund, frossa, vrede, och lättja. Det ena människoödet är inte det andra likt. 

 

Gamla bilder från Möcklehult kan erinra om byns historia. Många har medverkat med bilder till denna hemsida på vilken vi får möta ett antal profiler som smeden Gustaf, Carl Fritiof, Bertil Johnsson, Tor och många andra. Stanna gärna upp och ägna dessa människor några extra sekunder – det är de som är Möcklehultsfolket.

Möcklehult är en by på det småländska höglandet som blivit känd som Den gamla byn genom författaren och astronomen Peter Nilson. Liksom alla andra byar på landsbygden har den drabbats av avfolkning, idag bor här ca 20 människor mot närmare 200 under första hälften av 1900-talet. Trots detta sjuder byn av liv, inte minst tack vare ett livaktigt byalag. Bygemenskapen är som i gamla tider. Mest glädjande är att yngre generationer söker sig till  Möcklehult med omnejd.

Denna inledande sida är skriven av Sture Rydström.

En by med mycket historia

En by med mycket historia, så kan man beskriva Möcklehult.  Utöver Peter Nilsons mycket omfattande författarskap så finns det flera andra personer som har skrivit om byn i olika sammanhang. Deras berättelser finns under fliken "Berättelser". Här kan du ta del av texter om Möcklehult med anknytning främst till 1900-talet. Vill lyfta fram boken HJÄLMSERYD i våra hjärtan, en utomordentlig källa till kunskap om vår hembygd.

Ta del av bilder genom åren

Ta del av bilder genom åren, främst vill vi lyfta fram äldre bilder som speglar den första hälften av 1900-talet. Vi är flera i den äldre generationen som har medverkat med bilder och även personliga kommentarer. Detta material kan du se under fliken "Bilder". Förhoppningsvis kommer detta bildarkiv att kompletteras med mer material framöver. 

Slåtter omkring år 1930.png
Skördad Lin, Bild 1.jpg
Möcklehult 20-tal.JPG
thumbnail_IMG-0850.jpg
bottom of page