top of page

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Möcklehult för första gången

Möcklehult dyker första gången upp i dokumenten i ett tingsprotokoll från 1492, då som ett gränsmärke mellan Linköpings och Växjö stift.

1700-talet

Möcklehult har varit bebott sedan 1500-talet, under 1700-talet ökade befolkningen i byn. Byborna sysslade mest med jordbruk och hantverk, några blev soldater, som Nils Persson vilken sårades i slaget vid Helsingborg 1710 och ”måste såga av benen mittpå”. Han överlevde, kom tillbaka till byn och levde till 70 års ålder, inte föraktligt på den tiden.  

Pesten under 1800-talet

Byn drabbades förutom av pesten och smittkopporna av ett par ännu mer förhärjande olyckor: under medeltiden omkom vid ett tillfälle de flesta av möcklehultarna när isen brast under dem, och en brand under ett senare århundrade tog så gott som all skog. Till de dramatiska händelserna räknas också 1800-talets skiften som sprängde bygemenskapen, när allt var klart kunde man inte en ropa till varandra från husen.

Kungens ankomst 1908

Moderniteten anländer i sakta mak, långt in på 1800-talet brukas jorden med liknande ålderdomliga redskap som under medeltiden. Plogen drogs av kon, i sällsynta fall oxen eller hästen. Och när kung Gustav den V år 1907 anländer till närliggande centralorten Lammhult i en puttrande automobil blir det stor uppståndelse. Bland bönderna på krogen finns också några från Möcklehult och de rusar ut i vredesmod när kungens ekipage skrämmer vettet ur hästarna. Gustaf tvingas delar ut slantar för att lugna ner situationen.

Branden i fabriken

En snickerifabrik tycks bli räddningen för Möcklehult men den brann ner och byns avveckling inleddes på allvar efter kriget, därmed speglande utvecklingen i stort. 

bottom of page